Όλα τα μοντέλα
Ιστορικό
Νέος εξαιρετικος διαγωνισμός για τα μέλη
300 000 Tokens
αυξημένη προσοχή μοντέλων
600 000 Tokens
εικονίδιο ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
αυξημένη προσοχή μοντέλων
100 000 Tokens
αυξημένη προσοχή μοντέλων
Η μάχη ολοκληρώθηκε.
Νέες ημερομηνίες διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σύντομα!
ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ-3 βασιλιάδες:
1
_sus*****
2
just*******
3
ULTR*********